Politika kolačića

Ovaj dokument “Pravila o privatnosti” (u daljnjem tekstu “Pravila”) predstavljaju pravila za upotrebu web mjesta cpi.hr (u daljnjem tekstu “mi” i / ili “Administracija”) korisnika Interneta (u daljnjem tekstu “vi” i / ili “korisnik” “) Prikupljeni pomoću web stranice / odredite URL stranice / (u daljnjem tekstu -” Web mjesto “).

1. Obrađeni podaci

1.1. Ne prikupljamo vaše osobne podatke putem Stranice.

1.2. Svi podaci prikupljeni na Stranici daju se i primaju bezlični oblik (u daljnjem tekstu: “Anonimni podaci”).

1.3. Anonimni podaci uključuju sljedeće podatke koji vas ne identificiraju:

1.3.1. Informacije koje sami pružite sami koristeći online obrasce i softverske module web stranice, uključujući ime i telefonski broj i / ili adresu e-pošte.

1.3.2. Podaci koji se u automatskom načinu prenose u anonimnom obliku, ovisno o postavkama softvera koji koristite.

1.4. Uprava ima pravo utvrditi zahtjeve za sastav podataka anonimnih korisnika koji se prikupljaju putem web stranice.

1.5. Ako određene informacije nisu označene kao potrebne, korisnik osigurava njihovo pružanje ili otkrivanje prema vlastitom nahođenju. Istovremeno dajete informirani pristanak neograničenom broju osoba za pristup takvim podacima. Navedeni podaci postaju javno dostupni od trenutka davanja i / ili objave u drugom obliku.

1.6. Uprava ne provjerava točnost dostavljenih podataka i ima li korisnik potrebnu suglasnost za njihovu obradu u skladu s ovim Pravilima, smatrajući da Korisnik djeluje u dobroj vjeri, oprezno i ​​čini sve potrebne napore da takve podatke ažurira i pribavi sve potrebne suglasnosti za njegovu upotrebu. …

1.7. Prihvaćate i prihvaćate mogućnost upotrebe softvera treće strane na Stranici, zbog čega takve osobe mogu primati i prenositi podatke navedene u odredbi 1.3 u bezličnom obliku.

1.8. Sastav i uvjete za prikupljanje anonimnih podataka pomoću softvera treće strane izravno određuju njihovi vlasnici autorskih prava i mogu uključivati:

  • podaci preglednika (vrsta, verzija, kolačić);
  • podaci o uređaju i mjesto;
  • podaci operativnog sustava (vrsta, verzija, rezolucija zaslona);
  • podaci o zahtjevu (vrijeme, izvor preporuke, IP adresa).

1.9. Administracija nije odgovorna za postupak korištenja podataka anonimnih korisnika od trećih strana.

2. Svrha obrade podataka

2.1. Administracija koristi podatke u sljedeće svrhe:

2.1.1. Obrada dolaznih zahtjeva i komunikacija s korisnikom;

2.1.2. Informacijska usluga, uključujući distribuciju reklamnih i informativnih materijala;

2.1.3. Marketing, statistička i druga istraživanja;

2.1.4. Ciljanje reklamnih materijala na web mjestu.

3. Zahtjevi za zaštitu podataka

3.1. Uprava pohranjuje podatke i osigurava njihovu zaštitu od neovlaštenog pristupa i distribucije u skladu s internim pravilima i propisima.

3.2. S obzirom na dobivene podatke, čuva se povjerljivost, osim u slučajevima kada ih korisnik učini javno dostupnim, kao i kada tehnologije i softver trećih osoba koji se koriste na web mjestu ili postavke softvera koji koristi Korisnik omogućuju otvorenu razmjenu s tim osobama i / ili drugim sudionicima i korisnicima Interneta …

3.3. U cilju poboljšanja kvalitete rada, Uprava ima pravo pohranjivati ​​datoteke dnevnika o radnjama koje je Korisnik izveo u sklopu korištenja web stranice tijekom 1 (jedne) godine.

4. Prijenos podataka

4.1. Uprava ima pravo na prijenos podataka trećim osobama u sljedećim slučajevima:

  • Korisnik je izrazio suglasnost za takve radnje, uključujući slučajeve kada Korisnik primjenjuje postavke korištenog softvera koje ne ograničavaju pružanje određenih podataka;
  • Prijenos je potreban kao dio korisnikove upotrebe funkcionalnosti Stranice;
  • Prijenos je potreban u skladu s svrha obrade podataka;
  • U vezi s prijenosom stranice na posjed, upotrebu ili vlasništvo takve treće strane;
  • Na zahtjev suda ili drugog ovlaštenog državnog tijela u okviru postupka utvrđenog zakonom;
  • Za zaštitu prava i legitimnih interesa Uprave u vezi s kršenjima koje je počinio Korisnik.

5. Promjene Pravila o privatnosti

5.1. Ovo Pravilo može promijeniti ili ukinuti Uprava jednostrano bez prethodne najave Korisniku. Nova verzija Pravila stupa na snagu od trenutka objave na Web mjestu, ako novom verzijom Pravila nije drugačije određeno.